สาระน่ารู้ *แนะนำการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม*

    รูปร่างสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องการรัดมี รูปร่าง, ขนาด, น้ำหนัก, แตกต่างกัน ชนิดสายรัดและเครื่องมือที่ต้องใช้จึงแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานเช่น ลักษณะโค้งกลม, ลักษณะกล่องสี่เหลี่ยม, ลักษณะผสมผสาน, สินค้าชิ้นเล็กแต่มีน้ำหนักมาก, สินค้ากล่องใหญ่แต่น้ำหนักเบา ล้มง่าย, สินค้าเล็กเบาเปราะบาง, สินค้าแตกหักง่าย, สินค้ายุบตัวง่าย, สินค้าเบ่งขยายตัว มีคำแนะนำดังนี้.

                                    

     หล็กพืด มีคุณสมบัติ แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก มีการยืด-คืนตัวน้อย แต่ความแข็งก็ทำอันตรายต่อสินค้าที่บอบบางได้ อยู่กลางแจ้งก็เป็นสนิมง่าย ยกเว้นชนิดเคลือบสี.

                                             

     สายรัดPP มีคุณสมบัติ การยืดตัวได้ดี รับน้ำหนักได้ปานกลาง แต่การยืดตัวได้ดีไม่คืนตัวทำให้สายรัดหย่อนตามคุณสมบัติของสายรัด การรักษาแรงดึงตึงปานกลาง.

                  

     สายรัดPET มีคุณสมบัติ แข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบา การรับแรงดึงสูง การยืดตัวน้อยและคืนตัวได้ดี การรักษาแรงดึงตึงดีมาก แม้เก็บรักษาสินค้าไว้กลางแจ้ง ในบางลักษณะงานใช้ทดแทนเหล็กพืดได้. 

                                  

     สายรัดพลาสติก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการผลิตและสารเติมแต่งให้พลาสติกรีไซเคิ้ลมีคุณภาพดีเสมือนผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ โดยเติมสารและแต่งสีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถเลือกคุณสมบัติที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความต้องการลักษณะการใช้งานได้เช่น ทนความร้อน-เย็น, ทนแรงดึงสูง, ทนการเบ่งขยายตัวฯ

 

     ฟิล์มยืด มีคุณสมบัติ การยืดตัวได้หลายเท่า การยืดตัวและคืนตัวได้ดีมาก เมื่อฟิล์มถูกดึงให้ยืดจะพยายามคืนตัวกลับ ด้วยคุณสมบัตินี้ จึงเกิดแรงพยุงโอบอุ้มสินค้าให้แน่นหนามากขึ้น. 

            

     ชุดยืดฟิล์มของเครื่องพันฟิล์ม มีไว้เพื่อต้องการเพิ่มความยาวและคุณสมบัติการคืนตัวของฟิล์มจะได้มีแรงพยุงโอบอุ้มสินค้าด้วย แบ่งเป็น 2 แบบง่ายๆคือ

                                    

     แบบที่1. พันและยืดฟิล์มไปพร้อมๆกันโดยการดึงรั้งในชุดยืดฟิล์มให้ยืดระหว่างสินค้ากับตัวเครื่อง   ถ้าสินค้ามีน้ำหนักมากก็ไม่มีปัญหาสินค้าเอนล้มร่วงหล่น แต่ถ้าเป็นสินค้าเบาจะทำให้สินค้าเอนล้มง่าย หรือ สินค้ามีขอบมุมแหลมคม แรงดึงรั้งสินค้ากับชุดยืดฟิล์มมากๆ อาจจะทำให้ฟิล์มยืดขาดง่ายในระหว่าง การพันฟิล์ม ถ้าต้องปรับลดแรงดึงรั้งให้น้อยลง การยืดฟิล์มก็จะน้อยลงทำให้ได้ความยาวและการหดคืนตัวน้อยลง แรงพยุงโอบอุ้มสินค้าก็จะน้อยลงตามไปด้วย และทำให้สิ้นเปลืองต้องใช้ฟิล์มมากขึ้น ชุดยืดฟิล์มแบบนี้มักจะเป็นMagnatic Break กับ Core Break.

 

     แบบที่2. Power Pre-Stretch เป็นชุดยืดฟิล์มก่อนพัน จะมีมอเตอร์ขับรั้งดึงฟิล์มให้ยืดก่อนที่จะไปพันสินค้า สามารถปรับเพิ่ม หรือ ลดความตึงของฟิล์มระหว่างการพันสินค้ากับชุดยืดฟิล์มได้ ไม่ทำให้สินค้าเอนล้มร่วงหล่นง่าย แม้สินค้าที่มีมุมแหลมคมก็สามารถปรับให้เหมาะสมได้ โดยไม่สูญเสียการยืดและแรงพยุงโอบอุ้มเพราะฟิล์มได้ถูกดึงให้ยืดไปแล้ว                          

     ประโยชน์ของชุดยืดฟิล์มก่อนพัน คือ 

  1. ได้ความยาวเพิ่มขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากยืดฟิล์มได้ 100% - 250%  ยกตัวอย่างเช่น ยืดที่ 250%  จากความยาว1เมตรจะยืดได้ความยาวเพิ่มขึ้นอีก 2.5เมตร รวมเป็น 3.5เมตร
  2. ฟิล์มถูกยืดอย่างสม่ำเสมอ และการคืนตัว-หดตัวอย่างสม่ำเสมอ จึงมีแรงรัด แรงพยุงโอบอุ้มสินค้าดีกว่า แน่นกว่า
  3. ปรับ เพิ่ม หรือ ลด ความตึงของฟิล์มยืดได้ในระหว่างการพันทำให้ฟิล์มไม่ขาดง่าย.

     ปริมาณสินค้า ที่ต้องการรัดต่อวันก็เป็นปัจจัยต่อการเลือกใช้เครื่องมือเช่น เครื่องรัดอัตโนมัติเหมาะกับปริมาณงานที่ต้องการรัดต่อวันมากๆ กับ เครื่องรัดมือโยกเหมาะปริมาณงานที่ต้องการรัดต่อวันน้อย, สินค้าบางชนิดสามารถปรับลดขนาดของสายรัดเหล็กลงได้หรือปรับเปลี่ยนมาใช้สายPETที่ต้นทุนถูกกว่าแทน ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรัดในปริมาณมากๆต่อวันได้ หรือ  ควรเลือกใช้เครื่ิองมือที่ใช้กิ๊บหรือไม่ใช้กิ๊บเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการรัดในปริมาณมากๆต่อวัน.

 

     วิธีการเก็บรักษาสถานที่เก็บสินค้า ตัวอย่างเช่น เก็บรักษาสินค้าอยู่กลางแจ้ง เหล็กพืดจะเป็นสนิม   วิธีแก้ไขโดยการเลือกใช้ชนิดเคลือบสีแทน หรือเลือกใช้สายPETแทน ส่วนสายPPถูกแสงแดดนานๆจะกรอบแตกง่าย, หรือ อีกตัวอย่างเก็บรักษาสินค้าในห้องอุณหภูมิต่ำใช้สายPETจะกรอบแตกง่ายเว้นแต่สั่งผลิตพิเศษ.

 

     ระยะเวลาในการเก็บสินค้า ถ้าต้องรัดทิ้งไว้นานๆใช้สายรัดPP จะหย่อนง่ายอาจจะต้องมีการรัดซ้ำ สายPET  จะรักษาแรงดึงตึงได้ดีกว่า, ระยะทางและสภาพถนนในการขนส่งไกลๆ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง  อาจจะต้องเพิ่มจำนวนเส้นในการรัดให้มากขึ้น หรือ ใช้ฟิล์มยืดพันเพื่อเพิ่มความแน่นหนา ป้องกันสินค้าล้มหรือกระแทกกันเสียหาย หรือ ปกป้องสินค้าไม่ให้เปียกชื้นและเปื้อนฝุ่นละออง.

 

     รูปร่างลักษณะสินค้า ก็เป็นปัจัยสำคัญที่จะเลือกใช้เครื่องมือ เช่น สินค้าลักษณะโค้งกลมก็ควรเลือกใช้เครื่องมือกับงานโค้งกลม, ลักษณะกล่องหรือรูปสี่เหลี่ยมก็ควรเลือกใช้เครื่องมือกับงานเหลี่ยม หรือ  สินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ไม่สามารถยกขึ้นไปวางบนเครื่องรัดได้ ก็อาจจะเลือกใช้เครื่องรัดแบบมือถือ เข้าไปรัดที่ตัวสินค้า หรือ รัดสินค้านอกสถานที่แทนก็ได้.

                   

      สรุปได้ว่า มีเหตุผลหลายอย่างที่เป็นปัจจัยต่อการเลือกใช้เครื่องมือ หากมีข้อสงสัยว่าควรเลือกใช้เครื่องจักร เครื่องมือ สายรัด อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน งบประมาณ หรือ จะช่วยลด(ต้นทุน)ค่าใช้จ่ายได้อย่างไร?   โทรมาปรึกษากับเราสิครับ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงกับเครื่องมือเครื่องจักรในสายงานนั้นๆให้คำปรึกษากับท่านทั้งก่อนและหลังการขายฯ

 

Visitors: 6,017